Cine suntemCu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei în data de 25.03.2009 se înființează Fundaţia Solidaritate şi Speranţă – filiala Săvineşti. De la înfiinţare până în prezent la filiala noastră s-au desfăşurat activităţi social – educative, catehetice şi filantropice. Dintre care amintim: acordarea unei mese de prânz la un număr de 87 copii din familii defavorizate, cursuri de formare profesională, activităţi de artizanat(constând în confecţionare de lumânări decorative, brăţări, felicitări ocazionale, îngeraşi, steluţe, clopoţei croşetaţi, etc).

Începând cu anul 2009  în perioada 17 – 26 august şi până în prezent s-a organizat din resursele proprii ale fundaţiei o activitate recreativ – educativă intitulată ’’Tabăra de creaţie – Aripi de Înger’’ ajungând la un număr de peste 200 participanţi, la ultima ediţie din anul 2012. Ca participanţi au fost copii din Germania, China (Hong Kong), Judeţele Neamţ şi Bacău. Aceştia au beneficiat timp de 10 zile de :

–          o masă de prânz,

–          profesori îndrumători pentru pictură şi sport,

–          concursuri cu premii,

–          asistenţă pedagogică,

–          excursii.

Fundaţia dispune de un sediu primit gratuit de la primăria comunei Săvineşti, pe o perioadă de 10 ani. Acest sediu a fost proiectat cu destinaţie de centru social polivalent, având o suprafaţă de 100 mp, compartimentat în 2 săli de mese cu o capacitate de 100 locuri, o bucătărie dotată cu cele necesare desfăşurării unei bune activităţi, 2 birouri, 2 grupuri sanitare, un vestiar, un demisol dotat cu rafturi pentru depozitarea alimentelor şi o cameră frigorifică de o capacitate pana la 1 tonă. Acest centru dispune şi de un spaţiu verde generos în suprafaţă de 1000 mp.

În cadrul fundaţiei activitatea se desfaşoară cu un număr de 9 voluntari, o parte dintre aceştia au fost implicaţi în scrierea şi implementarea proiectelor de natură socială.

Obiectivul principal al activităţiilor desfăşurate de către Fundaţia Solidaritate şi Speranţă – filiala Săvineşti este determinarea prin orice mijloace a copiilor din familiile defavorizate din comuna Săvineşti,  de a frecventa învăţământul minim obligatoriu, de a se integra într-un mediu social care să le permită dezvoltarea abilităţilor pe termen lung ale lor şi a familiilor lor, consiliere pedagogică, creşterea stimei de sine, mediere pe piaţa muncii a beneficiarilor indirecţi, orientare profesională, reconversie profesională a beneficiarilor indirecţi.

Activităţile desfăşurate de Fundaţia Solidaritate şi Speranţă – filiala Săvineşti se concretizează în activităţi social – educative precum:

– afterschool,

– cercuri de artizanat,

– pictură ;

– cursuri de pregătire profesională.

Scopul centrului social fiind acela de a forma copii şi pentru viaţă, învăţându-i diferite activităţi educative dar şi pentru a deveni „fii ai Bisericii noastre” prin catehizare şi rugăciune.